• Algemene Voorwaarden

 • Deelname aan de lessen, extra yin, workshop of cursus betekent automatisch dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

  Algemeen

  1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging via mail of app met Bouwine Tijmstra, eigenaar van BouwYin.

  2. Deelname geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

  3. Deelneming is alleen mogelijk indien je lichamelijke en psychische gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je (huis)arts.

  4. Het is wenselijk om lichamelijke- en/of psychische klachten te melden aan de docent zodat zij daar rekening mee kan houden.

  5. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen je eigen grenzen.

  6. Als gediplomeerd yinyoga docent ondersteunt Bouwine Tijmstra haar cursisten om in balans of tot herstel te komen. Zij is geen therapeut. Yinyoga is een mooie aanvulling bij therapie.

  7. BouwYin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimtes.

  8. Ook kan BouwYin op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist in en om de ruimtes waar de lessen worden gegeven.

  9. Deelname is volledig op eigen risico van de cursist.

  10. Deelname betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

  11. De lessen zijn in het Fries.

  Opgave en annuleren

  12. Opgeven voor een yin activiteit (lesperiode, losse lessen, extra yin, een workshop of cursus) is niet vrijblijvend. Op basis van het aantal aanmeldingen gaat de yin activiteit wel of niet door. En er worden kosten gemaakt. Dat betekent dat teruggave van het geld niet mogelijk is.

  13. Opgave voor een workshop of een extra yin kan 7 dagen voor aanvang van kosteloos worden geannuleerd. Bij latere afmelding wordt het lesgeld in rekening gebracht. Tenzij anders wordt vermeld.

  14. Opgave voor een cursus kan 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij afmelding 7 – 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt de helft van het lesgeld in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 7 dagen wordt het hele lesgeld in rekening gebracht.

  Betaling

  15. Betaling voor aanvang van de betreffende yin activiteit op rekeningnummer NL42 INGB 0004889519 tnv B. Tijmstra, onder vermelding van je naam. De betaling kan ook worden voldaan middels een toegestuurde betaallink via e-mail of app.

  Afmelden

  16. Als je niet kunt komen dan afmelden via whats-app, sms (06 47489949) of mail (btijmstra@live.nl). Voor de avondgroepen graag afmelden voor 10.00 uur (indien mogelijk natuurlijk). Dan is er nog tijd en rust om eventueel een ander blij te maken met de vrij gekomen plek. Voor de ochtendgroepen graag afmelden voor 8.00 uur (indien mogelijk). De service om een gemiste les in te halen vervalt bij afmelding na bovengenoemde tijdstippen. Bij langdurige ziekte hebben we uiteraard overleg.

  Gemiste les 

  17. Een gemiste wekelijkse les kan als service worden ingehaald. Een gemiste workshop, cursus of andere yin activiteit kan niet worden ingehaald.

  18. Heb je een les gemist en je op tijd afgemeld, dan kun je in overleg de les inhalen (als er voldoende plek is in de groep). Mocht je zelf de les niet in kunnen halen, maak dan gerust een ander blij met die les. Gemiste lessen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe opvolgende lesperiode (als er plek is). Daarna vervalt de inhaalservice. Gemiste lessen worden niet verrekend.

  19. Bouwine Tijmstra heeft het recht zonder opgave van reden de les, workshop, cursus of yin activiteit te wijzigen of te annuleren. Indien nodig zal het betaalde lesgeld worden verrekend.

  20. Lessen die vanwege een pandemie/Corona of lockdown niet kunnen worden gegeven door BouwYin worden verrekend met een nieuwe lesperiode of worden terug betaald. Kun je zelf een les niet komen ivm een pandemie/Corona dan is dat voor eigen rekening.

  Veel yin plezier!

  Bouwine Tijmstra, juni 2021